LOGOWANIE

Kwalifikacja A33 - STYCZEŃ 2016

(Obsługa podróżnych w portach i terminalach)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A33 - STYCZEŃ 2016':

- Zgodnie z przedstawionym wykresem najwięcej pasażerów w transporcie kolejowym w 2014 roku zostało przewiezionych przez ........
- W Rzeczpospolitej Polskiej organem uprawnionym do rozpatrywania skarg pasażerów wniesionych przeciwko przewoźnikowi lotniczemu, po uprzednim wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jest ........
- Przedstawiony piktogram oznacza ........
- Pasażer podróżujący pociągiem InterCity, który dojechał do stacji docelowej z 65-minutowym opóźnieniem, ma prawo do odszkodowania w wysokości ........
- Zgodnie z kartą pokładową przedstawioną na rysunku pasażer odbył podróż ........
- Pasażer, który nie może chodzić i porusza się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego oraz wymaga asysty przez cały czas od momentu przyjazdu do portu lotniczego do momentu zajęcia miejsca w samolocie, jest oznaczony w dokumentacji związanej z jego obsługą kodem niepełnosprawności ........
- Zgodnie z przedstawionym biletem pasażer ........
- Jakiej kontroli poddawani są pasażerowie w części terminala portu lotniczego przedstawionej na zdjęciu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A33 - STYCZEŃ 2016