LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2016

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2016':

- Do gruntów organicznych należy zakwalifikować ........
- Warstwę odsączającą konstrukcji nawierzchni drogowej należy wykonać z ........
- Które grunty można stosować bez zastrzeżeń do budowy nasypów drogowych? ........
- Przedstawiony na zdjęciu sprzęt używany jest do wykonywania nawierzchni z ........
- Na podstawie przedstawionego rysunku określ bezpieczne nachylenie skarp wykopu o głębokości 3,5 m wykonywanego w piaskach gruboziarnistych. ........
- Osuszenie gruntu służącego do budowy nasypu można uzyskać przez wymieszanie go z odpowiednią ilością ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż rodzaj urządzenia, którego należy użyć do zagęszczenia warstwy gruntu gruboziarnistego o grubości 55 cm. ........
- Które walce są przydatne do zagęszczania i wygładzania górnych warstw podłoża? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2016