LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016':

- Zespół trzech robotników ma do ułożenia 100 m rurociągu wodociągowego PVC w czasie 30 godzin. Stawka godzinowa pracy jednego robotnika wynosi 10 zł. Oblicz koszt wykonanej przez robotników pracy. ........
- Do połączenia rur wodociągowych z polietylenu należy użyć ........
- Podczas badania szczelności całego przewodu wodociągowego wszystkie ........
- W jakiej odległości od krawędzi wykopu pod gazociąg należy ustawić bariery ochronne? ........
- Po mechanicznym oczyszczeniu rury i przed przystąpieniem do zgrzewania elektrooporowego w pierwszej kolejności należy ........
- Na schemacie układu ciepłowniczego cyfrą 1 oznaczono sieć ........
- W sieciach ciepłowniczych największą niezawodnością pracy odznaczają się wydłużki ........
- Podczas spuszczania wody z przewodów węzła ciepłowniczego woda odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji może mieć maksymalną temperaturę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO