LOGOWANIE

Kwalifikacja MS11 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS11 - STYCZEŃ 2016':

- Do mycia skóry twarzy noworodka należy użyć ........
- Wysokość ciała 3-letniego chłopca znajduje się na poziomie 25 centyla. Wynik ten oznacza, że w danym wieku metrykalnym ........
- Do przemywania oczu dziecka z zapaleniem spojówek najbezpieczniej należy zastosować ........
- Łączenie jednowyrazowych wypowiedzi z kontekstem sytuacyjnym i wskaźnikami pozawerbalnymi w rozwoju mowy dziecka oznacza stadium ........
- Kształtowaniu sprawności manualnej dziecka w dwunastym miesiącu życia sprzyja ........
- Podczas zabawy 2-letniego dziecka w kąciku kuchennym kształtowana jest u niego umiejętność ........
- W celu kształtowania świadomości własnego ciała, świadomości w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi ludźmi, w pracy wychowawczej z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi należy stosować metodę ........
- Pierwsze zabawy kształtujące umiejętność posługiwania się przez dziecko nożyczkami powinny polegać na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: