LOGOWANIE

Kwalifikacja MS18 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS18 - STYCZEŃ 2016':

- Maski oddechowe z pustymi przestrzeniami należy ........
- Jakie oznakowanie ma opakowanie środka dezynfekcyjnego dezaktywującego MRSA oraz Mycobakterium tuberculosis? ........
- Białko pod wpływem wody o temperaturze powyżej 45 °C ulega ........
- Najbardziej odpowiednią metodą sterylizacji retraktorów brzusznych jest sterylizacja ........
- Pojemniki sterylizacyjne przeznaczone do sterylizatorów parowych z odpowietrzaniem grawitacyjnym muszą mieć ........
- Jeżeli wskaźnik chemiczny osiągnie swój punkt końcowy, to oznacza, że ........
- Substancje i mieszaniny powodujące poważne oparzenia tkanek skóry klasyfikowane są jako substancje ........
- Podczas fazy dezynfekcji termiczno-chemicznej zużywanych jest 8 litrów wody oraz 60 ml środka dezynfekcyjnego na 1 litr wody. Cena litra koncentratu środka dezynfekcyjnego wynosi 60 zł. Jaki będzie koszt środka dezynfekcyjnego potrzebnego do przeprowadzenia 20 cykli dezynfekcji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: