LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2016

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2016':

- Który typ nadwozia samochodu ciężarowego należy zastosować do przewozu paliwa luzem? ........
- Odległość z Kruszwicy do Gdańska wynosi 225 km. Ładunek powinien być na placu składowym w Gdańsku 5 godzin przed wypłynięciem statku, który rusza w rejs o godzinie 17:30. O której godzinie najpóźniej należy wyjechać z Kruszwicy, jeżeli pojazd samochodowy przewożący kontener porusza się ze średnią prędkością eksploatacyjną 50 km/h? ........
- Który kod kreskowy stosowany jest do oznaczania opakowań zbiorczych produktów? ........
- Jak nazywa się szczegółowy wykaz ładunku statku z podaniem numerów konosamentów, znaków i ilości sztuk towaru, nazwisk załadowców i odbiorców, całkowitej wagi ładunku, stawki frachtowej i miejsca jej płatności? ........
- Cena przewozu 1 tony ładunku na odległość 1 kilometra wynosi 0,30 zł. Oblicz łączny koszt przewozu 24 ton ładunku na odległość 50 kilometrów oraz 20 ton ładunku na odległość 70 kilometrów. ........
- Rysunek przedstawia proces dostarczenia towaru. Który element procesu transportowego powinien znajdować się w miejscu oznaczonym symbolem X? ........
- Do załadunku poziomego środków transportu drogowego na wagony kolejowe stosowane są ........
- Określ maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 25 ton, jeżeli masa własna pojazdu wynosi 3 950 kilogramów. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: