LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - CZERWIEC 2016

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - CZERWIEC 2016':

- Połączenie sworzniowe przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Obrabiarka przedstawiona na zdjęciu to ........
- Zasada montażu z zastosowaniem indywidualnego dopasowania polega na ........
- Osadzanie kół pasowych na wałach podczas montażu napędu pasowego najczęściej wykonuje się za pomocą połączeń ........
- Której czynności nie wykonuje się przed przystąpieniem do montażu wału w łożyskach ślizgowych? ........
- Na rysunku zostało przedstawione połączenie z zastosowaniem wpustu ........
- Podczas montażu wałów w łożyskach tocznych należy zapewnić ........
- Przed uruchomieniem zmontowanego układu hydraulicznego nie jest wymagane sprawdzenie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: