LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016':

- Kosztorys zamienny jest przygotowywany przez ........
- Podstawę do sporządzania kosztorysu powykonawczego stanowią ........
- Dokumentacja projektowa nie zawiera ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz ile r-g przepracowała brygada, która wykonała 200 m ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych na podsypce piaskowej. Grubość zastosowanych prefabrykatów wynosiła 20 cm. ........
- Na podstawie danych zawartych w wyciągu z cennika materiałów budowlanych określ cenę za 10 kg suchej zaprawy murarskiej, uwzględniającą koszty zakupu. ........
- Na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych można określić ........
- Przedmiar robót powinien zawierać ........
- Objętość wykopu tymczasowego o ścianach pionowych, przekroju podanym na rysunku i o długości 4 m wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2016