LOGOWANIE

Kwalifikacja B5 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż systemów suchej zabudowy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B5 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Przedstawiona na rysunku ścianka o konstrukcji nośnej złożonej z dwóch rusztów z rozsuniętymi rzędami pionowych profili połączonych ze sobą przewiązkami z płyt g-k jest ścianką ........
- Taśma polipropylenowa przyklejana do profili stalowych, które stykają się z istniejącymi przegrodami budynku, pełni funkcję izolacji ........
- Ile płyt gipsowo-kartonowych potrzeba do zabudowania powierzchni poddasza o szerokości zaznaczonej na rysunku linią kreskową i o długości 6,0 m? ........
- Blachowkręty użyte do wykonania podwójnego opłytowania ścianki działowej na szkielecie stalowym płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm każda, powinny mieć długość ........
- Którego kątownika należy użyć do wzmocnienia łukowego narożnika w ściance działowej szkieletowej? ........
- Którego z narzędzi należy użyć do uszczelnienia narożnika wewnętrznego za pomocą silikonu, pomiędzy ścianą a sufitem? ........
- Profile UW powinny być montowane do ściany z materiałów ceramicznych ........
- Dopuszczalne odchylenie ścianki działowej od linii prostej wynosi 5 mm/m i nie więcej niż 25 mm na całej długości ścianki. Jakie jest dopuszczalne maksymalne odchylenie od linii prostej ścianki o długości 3,0 m? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.05-X-16.08