LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Taśma polipropylenowa przyklejana do profili stalowych, które stykają się z istniejącymi przegrodami budynku, pełni funkcję izolacji ........
- Do połączenia profili CD 60 w suficie podwieszanym o konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej należy użyć łącznika przedstawionego na rysunku ........
- Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji z profili stalowych służy ........
- Profile UW powinny być montowane do ściany z materiałów ceramicznych ........
- Który materiał należy zastosować pod płyty suchego jastrychu, jeżeli podłoże jest bardzo nierówne? ........
- Szczelinę dylatacyjną pomiędzy podkładem podłogowym z płyt gipsowo-włóknowych a ścianą budynku należy wypełnić ........
- Którego elementu należy użyć do zakotwienia suchej zabudowy ściany wykonanej z profili CD 60? ........
- Dopuszczalne odchylenie pionowe suchej zabudowy belki stalowej wynosi 5 mm/m. Na którym rysunku przedstawiono zgodne z normą odchylenie pionowe? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO