LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016':

- Przedstawione na rysunku przyłącze wodociągowe zostało połączone z przewodem sieci wodociągowej z zastosowaniem ........
- Jaką funkcję pełnią studzienki rewizyjne będące elementem sieci kanalizacyjnej? ........
- Który z elementów sieci wodociągowej przedstawia umowne oznaczenie graficzne? ........
- W jakiej odległości nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą? ........
- Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych w sieci wodociągowej służą uszczelki ........
- Podstawowymi elementami studzienki rewizyjnej są: pokrywa, trzon studzienki oraz ........
- Aby zamontować zasuwę kołnierzową na sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC, należy użyć ........
- W jaki sposób łączy się rury sieci kanalizacyjnej, wykonane z PVC-U? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2016