LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - CZERWIEC 2016

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - CZERWIEC 2016':

- Do których urządzeń elektroenergetycznych zaliczane są rozłączniki i wyłączniki? ........
- Silnik indukcyjny o liczbie par biegunów p = 2 zasilany jest napięciem o częstotliwości f = 50 Hz i pracuje z poślizgiem s = -0,04. He wynosi prędkość obrotowa wirnika? ........
- Który z wymienionych stopni ochrony obudowy zapewnia najwyższe zabezpieczenie urządzenia elektrycznego przed dostępem wody? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który z wymienionych materiałów jest stosowany do produkcji elementów grzejnych pieców oporowych? ........
- Na rysunku zamieszczono schemat układu zasilania silnika BLDC. Z jakiego urządzenia zasilane jest uzwojenie stojana tego silnika? ........
- W dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego symbolem YAKY 4x25 mm2 1 kV oznacza się ........
- Zadaniem przedstawionego na fotografii aparatu jest odłączenie napięcia w przypadku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.07-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: