LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2016':

- Który silnik posiada wirnik bez pierścieni ślizgowych? ........
- Jakie wartości rezystancji mają uzwojenia twornika i wzbudzenia w silniku szeregowym prądu stałego średniej mocy? ........
- Silnik indukcyjny o liczbie par biegunów p = 2 zasilany jest napięciem o częstotliwości f = 50 Hz i pracuje z poślizgiem s = -0,04. He wynosi prędkość obrotowa wirnika? ........
- Przedstawiona na rysunku charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ma szczególne punkty pracy, które zostały oznaczone cyframi 1,2,3,4. Poślizg krytyczny wirnika silnika występuje przy pracy w punkcie ........
- Jednostką którego parametru silnika elektrycznego jest w układzie SI niutonometr [N∙m]? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Z jakiego stopu najczęściej jest wykonane uzwojenie wirnika w silniku przedstawionym na rysunku? ........
- Silnik trójfazowy o napięciu znamionowym Un = 690/400 V jest dostosowany do rozruchu za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt w sieci o napięciu międzyprzewodowym ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: