LOGOWANIE

Kwalifikacja MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

(Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS14 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Lampa Microlux służy m.in. do ........
- W trakcie opracowywania ubytku doszło do obnażenia miazgi. W celu bezpośredniego pokrycia miazgi asystentka stomatologiczna powinna na polecenie lekarza przygotować cement ........
- Które zdjęcie przedstawia kątnicę endo? ........
- Ubytek powstały wokół wcześniej założonego wypełnienia jest próchnicą ........
- Przeciwskazaniem do wykonania zabiegu w pozycji leżącej nie jest ........
- Którą czynność może wykonać asystentka stomatologiczna podczas zabiegu lakowania? ........
- Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej powinna trwać około ........
- Próchnicę zęba oznacza się na diagramie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: