LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - PAŹDZIERNIK 2016

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Której substancji czynnej dotyczy przedstawiony opis farmakopealny zgodnie z FP X? ........
- Podłożem maści kamforowej (Camphorae unguentum) zgodnie z FP X jest ........
- Leki recepturowe 1,2,3,4 powinny być sporządzone odpowiednio w postaci: ........
- Aby zapobiec powstaniu niezgodności podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty, należy ........
- Dawka dobowa papaweryny chlorowodorku według zamieszczonej recepty wynosi ........
- Oblicz, korzystając z fragmentu FP X, ilość wody niezbędną do rozpuszczenia potasu jodku w leku sporządzonym zgodnie z zamieszczoną receptą. ........
- Lekarz na recepcie nie określił rodzaju wyciągu wodnego. Wskaż temperaturę i czas wytrawiania substancji roślinnej wchodzącej w skład leku według zamieszczonej recepty. ........
- W zestawie sprzętu i utensyliów do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty, niezbędna jest waga apteczna oraz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: