LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - PAŹDZIERNIK 2016

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Której substancji czynnej dotyczy przedstawiony opis farmakopealny zgodnie z FP X? ........
- W wyniku wytrawiania wodą Convallariae maialis herba otrzymuje się lege artis ........
- Aby zapobiec powstaniu niezgodności podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty, należy ........
- Oblicz ilość etakrydyny mleczanu, którą należy odważyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty. ........
- Lekarz na recepcie nie określił rodzaju wyciągu wodnego. Wskaż temperaturę i czas wytrawiania substancji roślinnej wchodzącej w skład leku według zamieszczonej recepty. ........
- W którym opakowaniu należy umieścić lek sporządzony według podanej recepty? ........
- Który zestaw etykiet należy dołączyć do opakowania leku sporządzonego według zamieszczonej recepty? ........
- Który przyrząd należy zastosować do badania uwalniania substancji czynnej ze stałych postaci leku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.19-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: