LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2017

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2017':

- Jaka jest wielkość zapasu dysponowanego, jeżeli zapas w transporcie wynosi 150 szt, rezerwacja 80 szt., a zapas magazynowy 200 szt.? ........
- Przedstawiony poniżej znak manipulacyjny umieszczony na opakowaniu oznacza ........
- Do przedtransakcyjnych funkcji dystrybucji zalicza się ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Cechą charakterystyczną składowania towarów w magazynie w modułach blokowych jest ........
- Ile wynosi średni współczynnik wykorzystania strefy składowania magazynu o przestrzeni całkowitej 8 760 m3, jeżeli strefa składowania stanowi 75% powierzchni całkowitej, a przeciętny składowany ładunek ma objętość 5 256 m3? ........
- Na podstawie podanej tabeli określ które z wymienionych towarów według klasyfikacji ABC (80/15/5%) zaliczają się do grupy C. ........
- Przedstawiony fragment dokumentu to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: