LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38991 - Dynamiczną metodą określenia wielkości dostaw jest
 • Pytanie nr 38992 - Do odpadów przemysłowych nie zalicza się
 • Pytanie nr 38993 - Który z systemów informatycznych pozwala zintegrować wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiors...
 • Pytanie nr 38994 - Karta przedstawiona na rysunku stosowana jest w systemie
 • Pytanie nr 38995 - Jaka jest wielkość zapasu dysponowanego, jeżeli zapas w transporcie wynosi 150 szt, rezerwacja 80...
 • Pytanie nr 38996 - Podstawowa zasada zarządzania zapasami polega na zapewnieniu
 • Pytanie nr 38997 - Które z urządzeń magazynowych stosuje się do transportu i układania materiałów składowanych na sp...
 • Pytanie nr 38998 - Jakie rodzaje magazynów wyróżnia się ze względu na postać przechowywanych w nich towarów?
 • Pytanie nr 38999 - Jaką wartość przyjmuje wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej przedstawionej na rysu...
 • Pytanie nr 39000 - Przedstawiony poniżej znak manipulacyjny umieszczony na opakowaniu oznacza
 • Pytanie nr 39001 - Na palecie EUR uformowano ładunek składający się z trzech warstw kartonów o wymiarach: 400 x 300 ...
 • Pytanie nr 39002 - W ilu procentach jest wykorzystana strefa składowania o długości 30 m i szerokości 20 m, jeżeli p...
 • Pytanie nr 39003 - Na podstawie cennika usług magazynowych oblicz, ile wyniesie całkowity koszt wynajęcia 350 m2 pow...
 • Pytanie nr 39004 - 8 listopada 2016 roku przyjęto do magazynu nową dostawę butelek o pojemności 0,5 1 w liczbie 10 0...
 • Pytanie nr 39005 - Do przedtransakcyjnych funkcji dystrybucji zalicza się
 • Pytanie nr 39006 - Do rozprowadzania towarów takich jak: żywność, kosmetyki, prasa czy artykuły chemii gospodarczej ...
 • Pytanie nr 39007 - Ile sztuk towaru liczy dostawa, jeśli zapas początkowy wynosi 250 szt., sprzedaż 350 szt., a wyma...
 • Pytanie nr 39008 - Koszty zatrudnienia pracowników magazynowych w II kwartale stanowiły 33 000 zł. Jeżeli w kwietniu...
 • Pytanie nr 39009 - Na podstawie podanej tabeli określ, z którym dostawcą zakład powinien nawiązać współpracę, biorąc...
 • Pytanie nr 39010 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 39011 - Zarządzanie odzyskiem produktów obejmuje wszystkie następujące czynności:
 • Pytanie nr 39012 - Na podstawie struktury wyrobu i tabeli zapasów magazynowych, określ, ile materiału D i materiału ...
 • Pytanie nr 39013 - Wskaż prawidłową kolejność czynności w procesie analizy sieci dostaw.
 • Pytanie nr 39014 - Zapas końcowy wyrobu X w magazynie wynosi 20 sztuk. Ile wynosił zapas początkowy tego wyrobu, jeż...
 • Pytanie nr 39015 - Cechą charakterystyczną składowania towarów w magazynie w modułach blokowych jest
 • Pytanie nr 39016 - Zgodnie z przedstawionymi w tabeli warunkami składowania środków żywnościowych określ, w jakich w...
 • Pytanie nr 39017 - Do stałych kosztów utrzymania zapasów należą koszty
 • Pytanie nr 39018 - Magazyn pracuje 6 dni w tygodniu przez cały rok (52 tygodnie). W ciągu roku do magazynu przyjęto ...
 • Pytanie nr 39019 - Ile wynosi roczna przepustowość magazynu o powierzchni ogólnej 1 800 m2, w której powierzchnia sk...
 • Pytanie nr 39020 - Ile wynosi średni współczynnik wykorzystania strefy składowania magazynu o przestrzeni całkowitej...
 • Pytanie nr 39021 - Organizacja produkcji, w której wyroby są wytwarzane w określonym porządku, z zachowaniem stałego...
 • Pytanie nr 39022 - Ile wynosi wskaźnik niezawodności dostaw, jeśli na 50 dostaw zrealizowanych w ciągu miesiąca 10 b...
 • Pytanie nr 39023 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oraz przedstawionej sieci dystrybucji określ, ile szt...
 • Pytanie nr 39024 - Zasadniczy plan, według którego określa się wielkości i terminy partii produkcyjnych poszczególny...
 • Pytanie nr 39025 - Na podstawie podanej tabeli określ które z wymienionych towarów według klasyfikacji ABC (80/15/5%...
 • Pytanie nr 39026 - Które urządzenie nie służy do przenoszenia kontenerów na terminalu?
 • Pytanie nr 39027 - Jaka jest wartość netto za usługę magazynową, jeżeli faktura została wystawiona na kwotę 31 734,0...
 • Pytanie nr 39028 - Którą cyfrą na przedstawionym wykresie oznaczony jest zapas rotujący?
 • Pytanie nr 39029 - Które urządzenie nie jest przystosowane do transportowania i manipulacji paletowych jednostek ład...
 • Pytanie nr 39030 - Przedstawiony fragment dokumentu to

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ