LOGOWANIE

Kwalifikacja A31 - STYCZEŃ 2017

(Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A31 - STYCZEŃ 2017':

- Przedsiębiorca chce uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego. Jakim minimalnym zabezpieczeniem finansowym zapewniającym podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej musi się on wykazać, aby uzyskać licencję na pierwszy pojazd? ........
- Dopuszczalne wymiary zewnętrzne samochodu ciężarowego o nadwoziu izotermicznym, wykonującego przewozy ładunków na terenie Polski, nie mogą przekraczać ........
- Takie czynności związane z obsługą ładunku i procesem transportowym jak: załadunek towaru na środek transportu, zabezpieczenie ładunku, przewóz i rozładunek zaliczają się do czynności ........
- Ile wagonów o masie własnej 25 ton i dopuszczalnej masie całkowitej 60 ton musi zostać użytych do przewozu 2 300 ton ładunku? ........
- Druga grupa cyfr w kodzie EAN-13 oznacza ........
- Samochód o ładowności 10 ton przewozi 10 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Masa jednej pjł wynosi 700 kg. Oblicz ile wyniesie współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu. ........
- Dokumentem celnym oraz gwarancyjnym stosowanym każdorazowo na jeden pojazd lub zespół pojazdów przy przewozie ładunków w międzynarodowym transporcie drogowym jest ........
- Przedstawiony list przewozowy stosowany jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.31-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: