LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - STYCZEŃ 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 39031 - Przepisy której Konwencji należy stosować przy przewozie komputerów z Wrocławia do Lwowa środkami...
 • Pytanie nr 39032 - Przewóz mrożonych artykułów żywnościowych z Paryża do Berlina środkami transportu drogowego reali...
 • Pytanie nr 39033 - Przedsiębiorca chce uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego. Jakim minimalnym zabezp...
 • Pytanie nr 39034 - Na podstawie fragmentu Kodeksu drogowego ustal, ile może wynosić maksymalna masa ładunku załadowa...
 • Pytanie nr 39035 - Na podstawie zamieszczonego opisu określ, którym skrótem oznacza się formułę, według której sprze...
 • Pytanie nr 39036 - Dopuszczalne wymiary zewnętrzne samochodu ciężarowego o nadwoziu izotermicznym, wykonującego prze...
 • Pytanie nr 39037 - Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego środka transportu, bez ...
 • Pytanie nr 39038 - Przewóz bardzo dużych partii produktów, najkorzystniejsza oferta cenowa, wysokie bezpieczeństwo, ...
 • Pytanie nr 39039 - Takie czynności związane z obsługą ładunku i procesem transportowym jak: załadunek towaru na środ...
 • Pytanie nr 39040 - Kierowca ma przewieźć ładunek na odległość 510 km. Średnia prędkość pojazdu wynosi 60 km/h. Czas ...
 • Pytanie nr 39041 - Jaką odległość pokona pojazd jadący ze średnią prędkością 45 km/h w czasie ciągłej jazdy przez 4 ...
 • Pytanie nr 39042 - Ile wagonów o masie własnej 25 ton i dopuszczalnej masie całkowitej 60 ton musi zostać użytych do...
 • Pytanie nr 39043 - General Packet Radio Services to grupa usług pozwalających na bieżące śledzenie ładunków, która o...
 • Pytanie nr 39044 - Podjęcie, przeniesienie i odstawienie jednego kontenera trwa łącznie 3 minuty. Oblicz minimalny c...
 • Pytanie nr 39045 - Druga grupa cyfr w kodzie EAN-13 oznacza
 • Pytanie nr 39046 - Jednostka miary czasu zaangażowania środków transportu w wykonanie określonych czynności, oblicza...
 • Pytanie nr 39047 - Nadawca określił 12 wymagań, które mają być spełnione przy przewozie ładunku. Przedsiębiorstwo tr...
 • Pytanie nr 39048 - Samochód o ładowności 10 ton przewozi 10 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Masa jednej pjł ...
 • Pytanie nr 39049 - W przedsiębiorstwie pracuje 5 pracowników. Dobowy czas pracy każdego z nich wynosi po 8 godzin. W...
 • Pytanie nr 39050 - Dokumentem wysyłanym przez spedytora importera zagranicznemu spedytorowi korespondentowi, zawiera...
 • Pytanie nr 39051 - Dokumentem celnym oraz gwarancyjnym stosowanym każdorazowo na jeden pojazd lub zespół pojazdów pr...
 • Pytanie nr 39052 - Oblicz na podstawie zamieszczonego cennika koszt przewozu 5 ton ładunku na odległość 230 km.
 • Pytanie nr 39053 - Cena usługi transportowej wynosi 7 500,00 zł netto. Na jaką wartość brutto będzie wystawiona fakt...
 • Pytanie nr 39054 - Przedstawiony list przewozowy stosowany jest
 • Pytanie nr 39055 - Opłata podstawowa przewozu jednego kontenera 40-stopowego wynosi 1 200 zł. Na podstawie zamieszcz...
 • Pytanie nr 39056 - Oblicz minimalną liczbę stanowisk przeładunkowych niezbędnych do rozładunku 8 pojazdów w ciągu je...
 • Pytanie nr 39057 - Oblicz, korzystając z zamieszczonego cennika, koszt przewozu 12 ton substancji żrących na odległo...
 • Pytanie nr 39058 - Przedsiębiorstwo wystawiło fakturę za wynajem 3 owijarek na kwotę 2 583,00 zł brutto. Usługa obję...
 • Pytanie nr 39059 - Przedsiębiorstwo wynajęło 3 podnośniki na 5 dni. Oblicz łączny koszt brutto wynajęcia podnośników...
 • Pytanie nr 39060 - Rysunek przedstawia model przewozu
 • Pytanie nr 39061 - Na schemacie przedstawiono
 • Pytanie nr 39062 - Na podstawie przedstawionego fragmentu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społe...
 • Pytanie nr 39063 - Księga Rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym po rejestracji urządzenia (przy pierws...
 • Pytanie nr 39064 - Operator suwnicy nabrzeżowej jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych
 • Pytanie nr 39065 - Urządzenie do mechanizacji załadunku przepracowało 3 000 roboczogodzin. Dokładna kontrola urządze...
 • Pytanie nr 39066 - Na terminalu zmiana środka transportu w systemie "ruchomej drogi" wykonywana jest z zastosowaniem
 • Pytanie nr 39067 - Który kontener należy zastosować do przewozu ładunku sypkiego o objętości 60 m3, aby uzyskać najm...
 • Pytanie nr 39068 - Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie przewozu 272 kartonów o wymiarach: 300 x 300 x 1...
 • Pytanie nr 39069 - Koszt pracy urządzenia wynosi 150 zł/godz. Przedsiębiorstwo pracuje w cyklu dwuzmianowym po 8 god...
 • Pytanie nr 39070 - Oblicz, ile wynosi koszt brutto wynajmu przez przedsiębiorstwo suwnicy wraz z operatorem do przep...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ