LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2017':

- Na podstawie zamieszczonego opisu określ, którym skrótem oznacza się formułę, według której sprzedający zostawia towar do dyspozycji kupującego na nabrzeżu w porcie załadunku, a kupujący od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za towar. ........
- Kierowca ma przewieźć ładunek na odległość 510 km. Średnia prędkość pojazdu wynosi 60 km/h. Czas załadunku ładunku i jego rozładunek u odbiorcy trwają po 30 minut. Ile łącznie czasu zajmą czynności manipulacyjne i przewóz ładunku z uwzględnieniem minimalnego czasu przerwy kierowcy? ........
- Druga grupa cyfr w kodzie EAN-13 oznacza ........
- Dokumentem wysyłanym przez spedytora importera zagranicznemu spedytorowi korespondentowi, zawierającym informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji eksportera oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki, jest ........
- Opłata podstawowa przewozu jednego kontenera 40-stopowego wynosi 1 200 zł. Na podstawie zamieszczonej tabeli oblicz, jaki będzie koszt przewozu ładunków w dwóch kontenerach 40-stopowych, jeżeli każda załadowana jednostka waży 23 tony? ........
- Rysunek przedstawia model przewozu ........
- Urządzenie do mechanizacji załadunku przepracowało 3 000 roboczogodzin. Dokładna kontrola urządzenia, zgodnie ze wskazaniami producenta, jest wykonywana co 240 roboczogodzin. Oblicz, ile maksymalnie roboczogodzin może pracować urządzenie do czasu następnej kontroli. ........
- Oblicz, ile wynosi koszt brutto wynajmu przez przedsiębiorstwo suwnicy wraz z operatorem do przeprowadzenia załadunku kontenerów na 2 dni po 12 godzin pracy dziennie w oparciu o dane zamieszczone w cenniku. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: