LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2017


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2017':

- Który z wymienionych typów wirników stosuje się w silnikach indukcyjnych trójfazowych? ........
- Do jakiego rodzaju pracy przeznaczony jest silnik trójfazowy posiadający na tabliczce znamionowej oznaczenie SI? ........
- Oznaczenie kl. B umieszczone na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego określa dla jego izolacji wartość ........
- Które urządzenie elektryczne przedstawiono na rysunku? ........
- Wirnik przedstawiony na rysunku jest elementem składowym silnika ........
- Który element układu zasilania i sterowania silnika trójfazowego oznaczony jest na schemacie symbolem Q4? ........
- Który przewód przedstawiono na rysunku? ........
- Które urządzenie energoelektroniczne stosowane do regulacji prędkości silnika indukcyjnego zmienia napięcie przemienne o ustalonej wartości średniej na napięcie przemienne o regulowanej wartości średniej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: