LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - CZERWIEC 2017

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - CZERWIEC 2017':

- W leczeniu objawów takich jak szumy w uszach i zawroty głowy ma zastosowanie ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu FP X, nomogramu i wzoru oblicz maksymalną dawkę dobową papaweryny chlowodorku dla dziecka o wzroście 115 cm i masie ciała równej 30 kg. ........
- Oblicz stężenie kodeiny fosforanu w mieszance sporządzonej według zamieszczonej recepty, jeżeli 100,0 g syropu sosnowego złożonego zawiera 50 mg kodeiny fosforanu. ........
- W warunkach aseptycznych należy sporządzić ........
- Olej rycynowy, stosowany jako rozpuszczalnik do sporządzania kropli do oczu, należy wyjaławiać ........
- W ramach jednorazowej sprzedaży, bez przepisu lekarza, dla jednej osoby, w ilości większej niż jedno opakowanie, nie może być wydany preparat ........
- W celu oznaczenia zawartości kwasu solnego metodą miareczkowania klasycznego mianowanym roztworem wodorotlenku sodu, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania stosuje się ........
- Receptę zrealizowaną w dniu 01.07.2016 roku należy przechowywać do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.19-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: