LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2017


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2017':

- Do której grupy urządzeń elektrycznych zalicza się przekładnik prądowy? ........
- W jakim stanie pracy transformatora wyznacza się jego napięcie zwarcia? ........
- Jakiego rodzaju silnik pokazano na schemacie? ........
- Jak nazywa się element oznaczony Q1 na przedstawionym schemacie? ........
- Którym symbolem literowym oznacza się przewód przedstawiony na rysunku? ........
- W jakim celu stosuje się odłącznik w obwodzie elektrycznym? ........
- Które z wymienionych urządzeń elektrycznych charakteryzują się zdolnością wyłączania prądów zwarciowych? ........
- Element oznaczony symbolem n > w układzie silnika elektrycznego przedstawionego na schemacie odłącza kondensator CA w sytuacji, gdy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: