LOGOWANIE

Kwalifikacja MG44 - CZERWIEC 2017

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG44 - CZERWIEC 2017':

- Do prawidłowego zwymiarowania tulei przedstawionej na rysunku należy uwzględnić: ........
- Montaż łożysk tocznych należy tak zaplanować, aby podczas procesu ........
- Jaki powinien być czas nawęglania w atmosferze generatorowej w celu uzyskania 0,8 mm warstwy nawęglonej? ........
- Którego materiału nie stosuje się do zabezpieczenia czasowego części maszyn przed korozją? ........
- Rozpoczynając korzystanie z programów typu CAD, należy ........
- Koszt wytworzenia jednej części na przygotowanym stanowisku wynosi 4,80 złotych netto, koszt przygotowania produkcji wynosi 140,00 złotych netto. Ustal koszt brutto wykonania 200 sztuk części, przy założeniu, że stawka podatku VAT wynosi 23%. ........
- Do pomiaru chropowatości powierzchni należy zastosować przyrząd przedstawiony na rysunku oznaczonym literą ........
- W tabeli przedstawiono fragment wypełnionej karty ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: