LOGOWANIE

Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2017':

- Na rysunku przedstawiono posadzkę ułożoną z ........
- Drobne, nieprzekraczające 5 mm nierówności podłoża wykonanego z zaprawy cementowej, przed ułożeniem na nim wykładziny PVC, wymagają zniwelowania ........
- Ile styropianu potrzeba do wykonania izolacji termicznej podłogi ułożonej na gruncie w pomieszczeniu o wymiarach 10,00 m x 5,00 m, jeżeli zużycie płyt styropianowych na 1 m2 powierzchni wynosi 1,05 m2? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wartość robocizny za pogrubienie o 2 cm warstwy wyrównawczej pod posadzkę w pomieszczeniu o wymiarach 10 m x 10 m. Cena jednostkowa robocizny wynosi 10,0 zł/r-g. ........
- Do wykonania w sypialni domu jednorodzinnego posadzki o niskiej intensywności użytkowania należy użyć paneli podłogowych o klasie używalności ........
- Do przycięcia panelu podłogowego HDF wzdłuż linii krzywej stosuje się ........
- Do wypełniania spoin posadzki ceramicznej zaprawą do fugowania należy użyć ........
- Okładzinę z paneli ściennych HDF można wykonać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.07-X-17.06