LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 41711 - Posadzki z wykładzin dywanowych należą do grupy posadzek
 • Pytanie nr 41712 - Na rysunku przedstawiono posadzkę ułożoną z
 • Pytanie nr 41713 - Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli najmniej nasiąkliwe są płytki ceramiczne klasy
 • Pytanie nr 41714 - Stare, pylące podłoże mineralne przed przyklejeniem do niego płytek ceramicznych należy
 • Pytanie nr 41715 - Drobne, nieprzekraczające 5 mm nierówności podłoża wykonanego z zaprawy cementowej, przed ułożeni...
 • Pytanie nr 41716 - Funkcję izolacji przeciwwilgociowej podłogi, której układ warstw przedstawiono na rysunku, pełni...
 • Pytanie nr 41717 - Powierzchnia podłogi pomieszczenia, którego rzut poziomy przedstawiono na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 41718 - Ile styropianu potrzeba do wykonania izolacji termicznej podłogi ułożonej na gruncie w pomieszcze...
 • Pytanie nr 41719 - Zgodnie z przedstawionym cennikiem cena 1 m2 paneli podłogowych klasy AC 2 układanych na klej wyn...
 • Pytanie nr 41720 - W ilu litrach wody należy rozrobić 25-kilogramowy worek samopoziomującej zaprawy, jeżeli na 1 kg ...
 • Pytanie nr 41721 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wartość robocizny za pogrubienie o 2 cm warstwy wyr...
 • Pytanie nr 41722 - Cena wykładziny PVC wynosi 40,00 zł/m2. Jaka będzie wartość wykładziny ułożonej w pomieszczeniu o...
 • Pytanie nr 41723 - Jakie będzie wynagrodzenie pracownika, który ułożył posadzkę z paneli podłogowych w pomieszczeniu...
 • Pytanie nr 41724 - Do wykonania w sypialni domu jednorodzinnego posadzki o niskiej intensywności użytkowania należy ...
 • Pytanie nr 41725 - Aby wyeliminować wypaczanie się desek podłogowych, powinno się je układać, pozostawiając przy ści...
 • Pytanie nr 41726 - Aby uzyskać bardzo gładką powierzchnię posadzki cementowej, należy do jej zatarcia użyć
 • Pytanie nr 41727 - Do przycięcia panelu podłogowego HDF wzdłuż linii krzywej stosuje się
 • Pytanie nr 41728 - Płytki ceramiczne podłogowe przycina się wzdłuż linii prostej
 • Pytanie nr 41729 - Na rysunku przedstawiono tarczę
 • Pytanie nr 41730 - Do wypełniania spoin posadzki ceramicznej zaprawą do fugowania należy użyć
 • Pytanie nr 41731 - Na rysunku przedstawiono zestaw do wykonywania otworów w
 • Pytanie nr 41732 - Na rysunku przedstawiono okładzinę z
 • Pytanie nr 41733 - Okładzinę z paneli ściennych HDF można wykonać
 • Pytanie nr 41734 - W których pomieszczeniach można wykonać okładzinę z dekoracyjnych płytek gipsowych?
 • Pytanie nr 41735 - Na rysunku przedstawiono fragment ściany, która została wykonana z
 • Pytanie nr 41736 - Ściany żelbetowe prefabrykowane przed wykonaniem na nich okładziny z płytek ceramicznych wymagają...
 • Pytanie nr 41737 - W pomieszczeniu o wymiarach podłogi 3 mx 4 m należy na ścianach (bez otworów) ułożyć okładzinę ko...
 • Pytanie nr 41738 - Oblicz powierzchnię ściany przedstawionej na rysunku, przeznaczonej do wykonania na niej okładzin...
 • Pytanie nr 41739 - Ile listew boazeryjnych potrzeba do wykonania okładziny na ścianie o wymiarach 3 m x 6 m, jeżeli ...
 • Pytanie nr 41740 - Zgodnie z danymi w tabeli ilość zaprawy do spoinowania, która jest niezbędna do wykonania 1 m2 ok...
 • Pytanie nr 41741 - Do wykonania 1 m2 boazerii z paneli potrzeba 2 m listew montażowych. Ile będą kosztować listwy uż...
 • Pytanie nr 41742 - Jeżeli cena jednostkowa płyt korkowych przeznaczonych do ułożenia na podłodze wynosi 40,00 zł/m2,...
 • Pytanie nr 41743 - Za wykonanie 1 m2 okładziny elewacyjnej typu SIDING robotnik otrzymuje 25,00 zł. Ile wyniesie wyn...
 • Pytanie nr 41744 - Który materiał zastosowany na okładzinę stopni intensywnie użytkowanych schodów zapewni im najdłu...
 • Pytanie nr 41745 - Klej dyspersyjny w postaci suchego proszku przed użyciem wymaga rozpuszczenia w
 • Pytanie nr 41746 - Listwy boazeryjne z paneli HDF wymagają 48 godzin leżakowania w pomieszczeniu, w którym będą zamo...
 • Pytanie nr 41747 - Urządzenie przedstawione na rysunku służy do mieszania
 • Pytanie nr 41748 - Do obcinania paneli boazeryjnych PVC należy używać piły
 • Pytanie nr 41749 - Podczas układania ceramicznych płytek podłogowych pracownik powinien bezwzględnie stosować
 • Pytanie nr 41750 - Do docinania drewnianych listew pod zadanym kątem należy użyć sprzętu przedstawionego na rysunku...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ