LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017 (test 3)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017 (test 3)':

- Drobne, nieprzekraczające 5 mm nierówności podłoża wykonanego z zaprawy cementowej, przed ułożeniem na nim wykładziny PVC, wymagają zniwelowania ........
- W ilu litrach wody należy rozrobić 25-kilogramowy worek samopoziomującej zaprawy, jeżeli na 1 kg suchej mieszanki potrzeba 0,5 litra? ........
- Aby wyeliminować wypaczanie się desek podłogowych, powinno się je układać, pozostawiając przy ścianie szczelinę o szerokości 10 mm. Na jaką długość należy przyciąć deski, które będą układane w przedpokoju o szerokości 2 250 mm? ........
- Do wypełniania spoin posadzki ceramicznej zaprawą do fugowania należy użyć ........
- Na rysunku przedstawiono fragment ściany, która została wykonana z ........
- Zgodnie z danymi w tabeli ilość zaprawy do spoinowania, która jest niezbędna do wykonania 1 m2 okładziny z płytek o wymiarach 15 cm x 20 cm, wynosi ........
- Klej dyspersyjny w postaci suchego proszku przed użyciem wymaga rozpuszczenia w ........
- Do docinania drewnianych listew pod zadanym kątem należy użyć sprzętu przedstawionego na rysunku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO