LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008':

- Element budynku magazynowego, ułatwiający załadunek i wyładunek towarów na środki transportu nazywa się ........
- Koszty związane z amortyzacją budowli i wyposażenia magazynowego oraz zatrudnieniem personelu magazynowego, są ........
- Na podstawie rysunku wskaż najkrótszą trasę przejazdu z miejscowości 1 do miejscowości 6. ........
- Przed wykonaniem czynności manipulacyjno-porządkowych wewnątrz regału przepływowego pracownik obsługi magazynu powinien ........
- Hurtownia artykułów spożywczych zastosowała metodę wolnych miejsc składowania, która pozwoliła na umieszczenie w magazynie towaru ........
- Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego? ........
- Spedytor do wysyłanych za granicę maszyn rolniczych, powinien dołączyć instrukcję wysyłkową, sporządzoną po otrzymaniu i przyjęciu ........
- Przedstawiona tabela zawiera dane dotyczące stanu zapasów oraz liczbę wyrobów gotowych montowanych w przedsiębiorstwie na dwóch zmianach. W związku z koniecznością realizacji 9 przenośników taśmowych, firma powinna zamówić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: