LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2018

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2018':

- Który system informatyczny stosowany jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w celu ustalenia ilości materiałów niezbędnych do planowanej wielkości produkcji? ........
- Rozchód wewnętrzny jest dokumentem potwierdzającym wydanie ........
- Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzić analizę ABC zapasów w celu ustalenia w której części magazynu należy składować poszczególne asortymenty, aby zminimalizować czas kompletacji zamówienia i wydania go odbiorcy. Według którego kryterium należy przeprowadzić analizę ABC zapasów? ........
- W systemie automatycznej identyfikacji towarów nie ma zastosowania ........
- Ile wynosi wartość netto uformowania 10-paletowych jednostek ładunkowych, jeżeli jednostkowa cena brutto wynosi 6,15 zł, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT? ........
- Którą sieć dystrybucji powinien zastosować producent planujący prowadzić działalność dystrybucyjną bez udziału pośredników? ........
- Relacje występujące między firmą a klientem końcowym, często realizowane za pomocą Internetu, gdzie stroną inicjującą jest firma, są określane jako ........
- Pierwszego dnia kwartału w magazynie znajdowało się 45 t cementu, a ostatniego dnia 50 t. W ciągu tego kwartału łączne dostawy cementu wyniosły 735 t. Ile cementu sprzedano w analizowanym okresie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: