LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 42071 - Przedsiębiorstwo otrzymało zamówienie na 750 par spodni. Na podstawie struktury wyrobu gotowego u...
 • Pytanie nr 42072 - Który rodzaj produkcji stosowany jest przez przedsiębiorstwo wytwarzające niewielkie ilości wyrob...
 • Pytanie nr 42073 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 42074 - Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu produktu, informuje, że
 • Pytanie nr 42075 - Który system informatyczny stosowany jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w celu ustalenia il...
 • Pytanie nr 42076 - Ile ziemi uniwersalnej należy pobrać z magazynu do przygotowania 10 800 szt. doniczek na rozsady ...
 • Pytanie nr 42077 - W ciągu 8-godzinnej zmiany dwóch pracowników łącznie wykonuje 32 drewniane podstawy do wieszaka. ...
 • Pytanie nr 42078 - Przedsiębiorstwo produkuje stoliki i krzesła szkolne. Dzienna wydajność maszyn wynosi 150 krzeseł...
 • Pytanie nr 42079 - W ciągu miesiąca (30 dni) dział jakości musi skontrolować 810 szt. wyrobów gotowych. Ilu pracowni...
 • Pytanie nr 42080 - Rozchód wewnętrzny jest dokumentem potwierdzającym wydanie
 • Pytanie nr 42081 - Ustalone terminy spływu poszczególnych wyrobów gotowych z produkcji to
 • Pytanie nr 42082 - Formuła Wilsona pozwala określić
 • Pytanie nr 42083 - Które przesłanki wskazują na konieczność zastosowania metody maksymalnej dostawy podczas ustalani...
 • Pytanie nr 42084 - W ciągu dnia roboczego przedsiębiorstwo zajmujące się rozlewaniem oleju rzepakowego do butelek o ...
 • Pytanie nr 42085 - Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzić analizę ABC zapasów w celu ustalenia w której części magaz...
 • Pytanie nr 42086 - Którą z metod wydań magazynowych należy zastosować w mleczarni według zasady "pierwsze traci ważn...
 • Pytanie nr 42087 - Który rodzaj przenośnika przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 42088 - Na przedstawionych rysunkach do wyrównania poziomów między rampą załadowczą a powierzchnią ładunk...
 • Pytanie nr 42089 - Do magazynów półotwartych zalicza się
 • Pytanie nr 42090 - W systemie automatycznej identyfikacji towarów nie ma zastosowania
 • Pytanie nr 42091 - Przedstawiony znak graficzny umieszczony na opakowaniu towaru oznacza
 • Pytanie nr 42092 - Ile worków z nawozem o wymiarach 0,6 m x 0,5 m x 0,2 m (dł. x szer. x wys.) i masie własnej 60 kg...
 • Pytanie nr 42093 - Gospodarstwo rolne otrzymało zamówienie na skompletowanie 4 t truskawek. Owoce mają być pakowane ...
 • Pytanie nr 42094 - Przeciętny czas załadunku towaru wózkiem widłowym do jednego pojazdu wynosi 1 godzinę i 30 minut....
 • Pytanie nr 42095 - Ile wynosi wartość netto uformowania 10-paletowych jednostek ładunkowych, jeżeli jednostkowa cena...
 • Pytanie nr 42096 - Miesięczne (30-dniowe) koszty stałe utrzymania magazynu wynoszą 72 000,00 zł. Koszt zmienny dotyc...
 • Pytanie nr 42097 - Dokument magazynowy Wydanie zewnętrzne (WZ) dotyczy wydania wyrobów gotowych z magazynu producent...
 • Pytanie nr 42098 - Który wtórny dokument magazynowy pozwala na ewidencję zapasów przedsiębiorstwa w jednostkach fizy...
 • Pytanie nr 42099 - Działania przedtransakcyjne dystrybucji obejmują między innymi
 • Pytanie nr 42100 - Którą sieć dystrybucji powinien zastosować producent planujący prowadzić działalność dystrybucyjn...
 • Pytanie nr 42101 - Strategia dystrybucji wyłącznej jest stosowana przy sprzedaży
 • Pytanie nr 42102 - W sytuacji gdy na poszczególnych etapach dystrybucji określonego produktu występuje duża liczba p...
 • Pytanie nr 42103 - Które kryterium doboru dostawcy powinno być najważniejsze dla przedsiębiorcy, aby zapewnić potrze...
 • Pytanie nr 42104 - Brak zapasów w łańcuchu dostaw może się wiązać z kosztami
 • Pytanie nr 42105 - Relacje występujące między firmą a klientem końcowym, często realizowane za pomocą Internetu, gdz...
 • Pytanie nr 42106 - Prognozowana sprzedaż w sieci dystrybucji w kwietniu to średnia arytmetyczna sprzedaży z trzech p...
 • Pytanie nr 42107 - Jaki będzie koszt przewozu 18 000 kg ładunku na odległość 200 km, jeżeli jednostkowy koszt tonoki...
 • Pytanie nr 42108 - Supply Chain Management (SCM) to system informatyczny pozwalający na zarządzanie przedsiębiorstwe...
 • Pytanie nr 42109 - Która grupa czynności występuje w ramach funkcji logistycznych realizowanych w centrum logistyczn...
 • Pytanie nr 42110 - Pierwszego dnia kwartału w magazynie znajdowało się 45 t cementu, a ostatniego dnia 50 t. W ciągu...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ