LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2018

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunku przedstawiono proces ........
- W której metodzie spawania stosuje się gaz chemicznie aktywny? ........
- Jaką średnicę powinien mieć otwór wykonany pod nit o średnicy 2 mm? ........
- Który rodzaj beztłokowego siłownika pneumatycznego przedstawiono na rysunku? ........
- Jaki rodzaj zaworu zaznaczono na schemacie prostokątem i literą A? ........
- Ile wynosi rezystancja zastępcza układu rezystorów, przedstawionych na schemacie, jeżeli R1 = R2 = R3 = 10 ?, R4 = 5 ?? ........
- Które z wymienionych narzędzi należy wykorzystać w celu przygotowania przewodu LgY 0,75 mm2 do montażu w listwie zaciskowej? ........
- Na którym rysunku przedstawiono podłączenie układu sieci TN-S? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2018