LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2018':

- Układ energoelektroniczny, którego schemat zamieszczono na rysunku, zaliczany jest do przekształtników ........
- Jaką prędkość obrotową ma wirnik silnika asynchronicznego o liczbie par biegunów równej 2, zasilanego napięciem 110 V o częstotliwości 60 Hz, jeżeli silnik pracuje przy poślizgu 5%? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat żarówki zasilanej ze sterownika prądu przemiennego. Przy jakim kącie wysterowania tyrystorów żarówka będzie świecić najjaśniej? ........
- Który parametr blachy transformatorowej podawany jest w watach na kilogram masy rdzenia, przy częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej 1 T oraz 1,5 T? ........
- Jakimi końcówkami zakończone są przewody doprowadzające napięcie zasilające do tabliczki zaciskowej silnika przedstawionego na rysunku? ........
- Który materiał jest obecnie najczęściej stosowany do produkcji półprzewodnikowych przyrządów mocy? ........
- Na którym schemacie przedstawiono połączenie uzwojeń silnika indukcyjnego jednofazowego z kondensatorową fazą rozruchową przy obrotach w lewo? (Symbolem Q na schematach oznaczono wyłącznik odśrodkowy.) ........
- Którym symbolem literowym oznacza się układ bezprzerwowego zasilania energią elektryczną? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: