LOGOWANIE

Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2018':

- Korzystając z zamieszczonych wzorów Schofielda, oblicz podstawową przemianę materii (PPM) dla mężczyzny w wieku 59 lat i masie ciała 100 kg. ........
- Ile wynosi wartość energetyczna 100 g kabanosów, które zawierają 30,9 g białka i 16,0 g tłuszczu? ........
- Który błąd żywieniowy powoduje u dzieci i młodzieży zahamowanie procesów wzrostowych? ........
- Korzystając z zamieszczonego normatywu surowcowego, oblicz ile masła, mąki pszennej i mleka należy użyć do sporządzenia 20 porcji sosu beszamelowego. ........
- Zakładem gastronomicznym typu uzupełniającego jest ........
- Podawanie potraw z wykorzystaniem stolika pomocniczego lub wózka kelnerskiego ma zastosowanie podczas obsługi gości serwisem ........
- Do jednoporcjowego serwowania zupy jarzynowej podprawianej należy użyć ........
- Ile tac kelnerskich należy przygotować do obsługi 180 gości podczas przyjęcia koktajlowego, jeśli jeden kelner będzie obsługiwał 30 gości? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: