LOGOWANIE

TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH


TESTY OBOWIĄZKOWE:

BRAK TESTÓW

TESTY DODATKOWE:

BRAK TESTÓW


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosować nazwy, pojęcia i określenia związane z usługami gastronomicznymi;
 • identyfikować systemy i techniki obsługi konsumenta;
 • rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów i stosowanych metod obsługi;
 • rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów;
 • rozróżniać techniki serwowania potraw i napojów;
 • rozróżniać potrawy i napoje kuchni polskiej, także regionalne i innych narodów;
 • identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów i opakowaniach produktów spożywczych;
 • określać temperaturę podawania potraw i napojów;
 • określać warunki przechowywania półproduktów, potraw i napojów zapewniające zachowanie jakości i wartości odżywczej.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
 • określać wartość odżywczą i energetyczną potraw i napojów;
 • planować i oceniać jadłospisy codzienne i okolicznościowe;
 • dobierać napoje do określonego menu;
 • dobierać technikę podania określonych potraw i napojów;
 • analizować zgodność obsługi z życzeniem zleceniodawcy i charakterem imprezy;
 • określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczenia gotówkowego i bezgotówkowego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności gastronomicznej.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w obiektach zbiorowego wyżywienia;
 • wskazywać zagrożenia mające wpływ na jakość gotowych potraw i napojów;
 • stosować zasady higieny pracy;
 • stosować zasady organizacji stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowiskach związanych z produkcją, dystrybucją żywności oraz obsługą gości.