LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2018

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2018':

- Nazwa łacińska flos oznacza ........
- Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą występuje niezgodność ........
- Puder płynny to ........
- W celu przygotowania 20,0 g płynu Lugola zgodnie z zamieszczonym fragmentem FP X należy ........
- Liczba wodna jest to ilość ........
- Zioła otrzymane przez zmieszanie określonych ilości odpowiednio rozdrobnionych substancji roślinnych zgodnie z zamieszczonym przepisem farmakopealnym działają ........
- Oblicz stężenie bizmutu galusanu zasadowego w leku sporządzonym według podanej recepty. ........
- Oblicz na podstawie składu Sal Erlenmayeri ilość bromku amonu, którą należy odważyć do sporządzenia leku według podanej recepty. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: