LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2018

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2018':

- Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że jeżeli zapas w punkcie końcowym sieci sprzedaży wynosił 460 szt., sprzedano 2 430 szt., a przyjęte dostawy wyniosły łącznie 2 380 szt., to zapas początkowy wynosił ........
- Które dane zawiera dokument PZ, na podstawie którego wypełniono przedstawioną kartotekę magazynową? ........
- Ostatnio wystawiona faktura została oznaczona numerem 514/05/2018. Jaki będzie numer kolejnej faktury wystawionej w tym samym miesiącu i roku, co poprzednia? ........
- Rysunek przedstawia ........
- Opakowanie transportowe zamknięte jest przedstawione na rysunku ........
- Jaka jest prawidłowa kolejność etapów procesu dystrybucji? ........
- Koszt wytworzenia jednego opakowania torfu ogrodniczego wynosi 10,00 zł. Oblicz cenę sprzedaży brutto jednego opakowania torfu, jeżeli przedsiębiorstwo stosuje 20% narzut zysku, a wyrób objęty jest 8% stawką podatku VAT. ........
- Ile czasu należy przeznaczyć na rozładunek jednego samochodu z 34 paletowymi jednostkami ładunkowymi (pjł) przy pomocy dwóch wózków widłowych, jeżeli cykl podstawowy związany z rozładunkiem jednej pjł wózkiem wynosi 1,5 min, a podjazd samochodu pod rampę i przygotowanie go do rozładunku zajmie 10,5 minut? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: