LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2018

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2018':

- Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy jednego kierowcy dwuosobowej załogi pojazdu samochodowego wynosi ........
- Ile czasu, zgodnie ze schematem procesu przewozowego, zajmie łącznie dostarczenie ładunku z punktu A do punktu B oraz powrót do punktu A, jeśli samochód porusza się ze średnią prędkością 60 km/h? ........
- Oblicz, ile ton ładunku umieszczono w pojeździe, którego masa własna wynosi 4 t, jeśli dopuszczalna masa całkowita to 26 t, a wskaźnik wykorzystania ładowności jest równy 1. ........
- Konosament, w którym pozostawiono niewypełnioną rubrykę "Consignee" lub wpisano "to bearer", to konosament ........
- Na rysunku przedstawiono przewóz intermodalny w systemie "ruchomej drogi" z wykorzystaniem wagonów ........
- Który model organizacji zadań transportowych przedstawiono na rysunku? ........
- Pisemnym poświadczeniem wydanym załadowcy przez armatora, stwierdzającym, że określony w tym dokumencie towar będzie przyjęty na wskazany statek w podanym porcie przeznaczenia i po określonej stawce frachtowej, jest ........
- Na podstawie rysunku określ termin badania technicznego pojazdu, który został wyznaczony przez Urząd Dozoru Technicznego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: