LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43511 - Do których czynności procesu transportowego należy formowanie jednostek ładunkowych?
 • Pytanie nr 43512 - Który dokument jest wymagany zgodnie z prawem unijnym do wykonywania przez przedsiębiorstwo międz...
 • Pytanie nr 43513 - Które umowy regulują międzynarodowe przewozy materiałów niebezpiecznych w transporcie lądowym?
 • Pytanie nr 43514 - Przyjęta w kontrakcie handlowym formuła INCOTERMS 2010 Ex Works (EXW) nakłada
 • Pytanie nr 43515 - Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy jednego kierowcy dwuosobowej załogi pojazdu samochodowego wyn...
 • Pytanie nr 43516 - Na którym rysunku przedstawiono naczepę do przewozu kontenera?
 • Pytanie nr 43517 - Jaka jest prawidłowa kolejność czynności dotyczących realizacji procesu przewozowego?
 • Pytanie nr 43518 - List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie
 • Pytanie nr 43519 - Przedstawione w tabeli etapy procesu przewozowego występują w transporcie
 • Pytanie nr 43520 - Ile czasu, zgodnie ze schematem procesu przewozowego, zajmie łącznie dostarczenie ładunku z punkt...
 • Pytanie nr 43521 - Globalny System Pozycjonowania umożliwia przedsiębiorstwom transportowym
 • Pytanie nr 43522 - Fragment którego dokumentu stosowanego w transporcie morskim przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 43523 - Na rysunku przedstawiono załadunek ładunku przy użyciu
 • Pytanie nr 43524 - Ile wynosiła prędkość eksploatacyjna/handlowa pojazdu, który rozwoził towar zgodnie z przedstawio...
 • Pytanie nr 43525 - Oblicz, ile ton ładunku umieszczono w pojeździe, którego masa własna wynosi 4 t, jeśli dopuszczal...
 • Pytanie nr 43526 - Do przedsiębiorstwa transportowego wpłynęło zlecenie na przewóz 272 paletowych jednostek ładunkow...
 • Pytanie nr 43527 - Praca przewozowa wykonana na trasie Gdańsk - Tczew - Kwidzyn zgodnie z podanym schematem wynosi
 • Pytanie nr 43528 - Pod pojęciem formuł handlowych rozumie się
 • Pytanie nr 43529 - Na podstawie wykresu oceń, które przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło najwyższy współczynnik n...
 • Pytanie nr 43530 - Konosament, w którym pozostawiono niewypełnioną rubrykę "Consignee" lub wpisano "to bearer", to k...
 • Pytanie nr 43531 - Jaką masę przewożonego ładunku należy wpisać w liście przewozowym, jeżeli do naczepy załadowano 9...
 • Pytanie nr 43532 - Przedsiębiorstwo wynajęło ładowarkę na 6 godzin. Faktura za wynajem została wystawiona na kwotę 1...
 • Pytanie nr 43533 - Który znak umieszczony na opakowaniu transportowym wskazuje środek ciężkości ładunku?
 • Pytanie nr 43534 - Na podstawie cennika oblicz wartość netto usługi przewozu na odległość 100 km materiałów budowlan...
 • Pytanie nr 43535 - Na rysunku przedstawiono przewóz intermodalny w systemie "ruchomej drogi" z wykorzystaniem wagonów
 • Pytanie nr 43536 - Na podstawie cennika oblicz wysokość opłaty za obsługę jednego pełnego kontenera 20ft, jeżeli wyk...
 • Pytanie nr 43537 - System załadunku przy użyciu pojazdu przedstawionego na rysunku jest możliwy dzięki zastosowaniu
 • Pytanie nr 43538 - Na podstawie fragmentu rozrządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów ustal, jaka może być...
 • Pytanie nr 43539 - Gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą zamówionego środka transportu, bez względu na iloś...
 • Pytanie nr 43540 - Który model organizacji zadań transportowych przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 43541 - Przedsiębiorstwo transportowe wynajęło na 6 miesięcy wózek widłowy o udźwigu 1,6 t - 2,0 t. Oblic...
 • Pytanie nr 43542 - Zgodnie z fragmentem umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościo...
 • Pytanie nr 43543 - Ile czasu zajmie rozładunek 92 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), jeżeli użyto do niego 4 wó...
 • Pytanie nr 43544 - Korzystając z przedstawionej zależności, określ właściwą kolejność działań w satelitarnym systemi...
 • Pytanie nr 43545 - Pisemnym poświadczeniem wydanym załadowcy przez armatora, stwierdzającym, że określony w tym doku...
 • Pytanie nr 43546 - Kierowca pojazdu przewożącego żywność w warunkach chłodniczych powinien posiadać aktualny orygina...
 • Pytanie nr 43547 - Masa własna przedstawionego pojazdu wynosi 14 t. Umieszczono w nim ładunek o masie 28 t. Korzysta...
 • Pytanie nr 43548 - Miesięczny przebieg pojazdu w przedsiębiorstwie transportowym wynosi 20 000 km, a nakłady ponoszo...
 • Pytanie nr 43549 - Na podstawie wykresu ustal maksymalną ładowność paletowego wózka widłowego unoszącego na wysokość...
 • Pytanie nr 43550 - Na podstawie rysunku określ termin badania technicznego pojazdu, który został wyznaczony przez Ur...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ