LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2018

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2018':

- Do produkcji rdzeni magnetycznych transformatorów stosuje się ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój łożyska liniowego. Który z wymienionych parametrów należy uwzględnić przy doborze średnicy wałka prowadzącego łożysko? ........
- Zawór dławiąco-zwrotny 1V2 układu pneumatycznego przedstawionego na schemacie umożliwia powolne ........
- Parametrem odpowiadającym za obszar roboczy działania siłownika jest ........
- Który zawór elektropneumatyczny dwupołożeniowy należy zamontować w miejscu zaworu 1V1 w układzie sterowania, przedstawionym na schemacie? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- W układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku, załączenie lampki sygnalizacyjnej H1 nie nastąpi, gdy wciśnięty jest przycisk S1 oraz ........
- W celu sprawdzenia zgodności montażu czujników S2 i S3 ze schematem układu sterowania, przedstawionym na rysunku, wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktami wskazanymi w tabeli. Które wyniki potwierdzają poprawność wykonanego montażu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2018