LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2018':

- Do jakiego rodzaju maszyn zaliczany jest silnik reduktorowy? ........
- Z jaką prędkością wiruje wał silnika synchronicznego o czterech parach biegunów magnetycznych, zasilanego napięciem o częstotliwości 50 Hz? ........
- Jaka powinna być kategoria użytkowania stycznika zastosowanego do włączania i wyłączania silnika indukcyjnego? ........
- Która z wymienionych grup parametrów dotyczy diody prostowniczej? ........
- Wirnik jakiego silnika przedstawiono na rysunku? ........
- Układ zasilania silnika jednofazowego, którego schemat przedstawiono na rysunku, umożliwia ........
- Na którym rysunku przedstawiono przewód przeznaczony do podłączenia jednofazowego odbiornika ruchomego I klasy ochronności? ........
- Urządzenie obniżające wartość napięcia do celów pomiarowych to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: