LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018':

- Do jakiego rodzaju maszyn zaliczany jest silnik reduktorowy? ........
- Z jaką prędkością wiruje wał silnika synchronicznego o czterech parach biegunów magnetycznych, zasilanego napięciem o częstotliwości 50 Hz? ........
- Jaka powinna być kategoria użytkowania stycznika zastosowanego do włączania i wyłączania silnika indukcyjnego? ........
- Która z wymienionych grup parametrów dotyczy diody prostowniczej? ........
- Wirnik jakiego silnika przedstawiono na rysunku? ........
- Układ zasilania silnika jednofazowego, którego schemat przedstawiono na rysunku, umożliwia ........
- Na którym rysunku przedstawiono przewód przeznaczony do podłączenia jednofazowego odbiornika ruchomego I klasy ochronności? ........
- Urządzenie obniżające wartość napięcia do celów pomiarowych to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018