LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2010':

- Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji dachu drewnianego ........
- Rysunek przedstawia ........
- Na którym rysunku przedstawiono konstrukcję ściany wieńcowej? ........
- Wielkość tablicy informacyjnej umieszczanej na budowie ........
- Na rysunku przedstawiono żuraw ........
- Rysunek przedstawia oznaczenie graficzne betonu ........
- Na rysunku cyfrą 1 oznaczono ........
- Maksymalna ilość pracowników zatrudnionych w jednym dniu na budowie na podstawie harmonogramu zatrudnienia wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2010