LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2018

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2018':

- Pacjentce, która skarży się na występowanie zaparć atonicznych (wynikających ze zwolnienia perystaltyki jelit) opiekun powinien zaproponować przede wszystkim zwiększenie spożycia produktów ........
- Niewłaściwy sposób wykonania przez opiekuna toalety jamy ustnej może spowodować u pacjenta ........
- Które działania powinien podjąć opiekun w celu zapewnienia higieny leżącej w łóżku podopiecznej, która ma wysoką gorączkę i obficie się poci? ........
- Przed przyklejeniem czystego worka stomijnego pacjentowi opiekun powinien ........
- Na ilustracji przedstawiono sprzęt przeznaczony do ćwiczeń ........
- Opieka duszpasterska dla pacjentów przebywających w szpitalu realizowana jest zgodnie z ustawą ........
- Opiekun świadczący usługi w warunkach domowych osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na konieczność ........
- Słuchawki lekarskie po wykonaniu u pacjenta pomiaru ciśnienia tętniczego krwi opiekun powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: