LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 44711 - Zmniejszenie sprawności fizycznej u ludzi starszych może wynikać ze
 • Pytanie nr 44712 - U niedawno przyjętego pacjenta z cukrzycą typu 2. zaobserwowano pojawiające się w ciągu doby drże...
 • Pytanie nr 44713 - Które ze zdań wskazuje na brak zaspokojenia potrzeby autonomii?
 • Pytanie nr 44714 - Dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym uciążliwym problemem może być
 • Pytanie nr 44715 - Pacjentce, która skarży się na występowanie zaparć atonicznych (wynikających ze zwolnienia peryst...
 • Pytanie nr 44716 - Które z zachowań podopiecznego może wskazywać, że nie jest on zdolny do samoopieki?
 • Pytanie nr 44717 - Które z zachowań pacjenta chorego na cukrzycę typu 1. może przyczynić się do wystąpienia hipoglik...
 • Pytanie nr 44718 - Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest
 • Pytanie nr 44719 - Celem zabiegu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest
 • Pytanie nr 44720 - Niewłaściwy sposób wykonania przez opiekuna toalety jamy ustnej może spowodować u pacjenta
 • Pytanie nr 44721 - Do następstw długotrwałego unieruchomienia pacjenta w łóżku nie zalicza się
 • Pytanie nr 44722 - Po zmianie bielizny pościelowej u pacjenta zakażonego Clostridium difficile, opiekun medyczny pow...
 • Pytanie nr 44723 - Która technika wykonania kąpieli nie jest zalecana u 92-letniej podopiecznej z zaburzeniami równo...
 • Pytanie nr 44724 - Ścieląc łóżko z leżącym w nim pacjentem z zaawansowanym otępieniem, który ma ograniczone możliwoś...
 • Pytanie nr 44725 - Które działania powinien podjąć opiekun w celu zapewnienia higieny leżącej w łóżku podopiecznej, ...
 • Pytanie nr 44726 - Do wykonania toalety jamy ustnej u osoby nieprzytomnej należy użyć
 • Pytanie nr 44727 - Zakładanie czystej koszuli nocnej niesamodzielnej pacjentce, która ma założoną kaniulę obwodową (...
 • Pytanie nr 44728 - Opiekun przygotowuje zabieg całkowitej zmiany bielizny pościelowej u obłożnie chorego leżącego w ...
 • Pytanie nr 44729 - Jeżeli podopieczny leżący w łóżku zgłasza potrzebę oddania stolca, to opiekun powinien zaopatrzyć...
 • Pytanie nr 44730 - Przed przyklejeniem czystego worka stomijnego pacjentowi opiekun powinien
 • Pytanie nr 44731 - Pacjent zjadł śniadanie o godzinie 8.00. O której godzinie najwcześniej opiekun powinien wykonać ...
 • Pytanie nr 44732 - Najskuteczniejszą formą zapobiegania wystąpieniu odleżyn u osób leżących lub poruszających się na...
 • Pytanie nr 44733 - U pacjentów unieruchomionych w łóżku, z wysokim stopniem zagrożenia odleżynami lub już występując...
 • Pytanie nr 44734 - Który sprzęt opiekun powinien położyć w nogach łóżka w celu zapobiegania zsuwaniu się pacjenta uł...
 • Pytanie nr 44735 - Na ilustracji przedstawiono sprzęt przeznaczony do ćwiczeń
 • Pytanie nr 44736 - Podopieczny z chorobą Parkinsona pozostający w łóżku, który ma trudności z przełykaniem, powinien...
 • Pytanie nr 44737 - Zamocowanie podłączonego do cewnika worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego podopiecznej...
 • Pytanie nr 44738 - Którą z podanych informacji opiekun medyczny powinien przekazać pielęgniarce?
 • Pytanie nr 44739 - Brudną bieliznę pościelową po jej zdjęciu należy
 • Pytanie nr 44740 - Opieka duszpasterska dla pacjentów przebywających w szpitalu realizowana jest zgodnie z ustawą
 • Pytanie nr 44741 - Narzędzie pokazane na ilustracji opiekun powinien wykorzystać do
 • Pytanie nr 44742 - Jedną z podstawowych zasad obowiązujących podczas pomagania pacjentowi dłużej unieruchomionemu w ...
 • Pytanie nr 44743 - Opiekun medyczny otrzymał zlecenie opieki domowej nad podopiecznym w podeszłym wieku mieszkającym...
 • Pytanie nr 44744 - Podopiecznemu z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który ma związane z tym pr...
 • Pytanie nr 44745 - Opiekun świadczący usługi w warunkach domowych osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, powi...
 • Pytanie nr 44746 - Jak nazywa się sprzęt ortopedyczny przedstawiony na ilustracji?
 • Pytanie nr 44747 - W celu podtrzymywania sprawności w zakresie funkcjonowania pamięci u podopiecznego z demencją opi...
 • Pytanie nr 44748 - W celu bezpiecznego przemieszczania się na zakupy podopiecznego, który niedawno utracił wzrok, op...
 • Pytanie nr 44749 - Po wykonaniu pielęgnacyjno-leczniczej toalety jamy ustnej u niesamodzielnego pacjenta przebywając...
 • Pytanie nr 44750 - Słuchawki lekarskie po wykonaniu u pacjenta pomiaru ciśnienia tętniczego krwi opiekun powinien

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ