LOGOWANIE

Kwalifikacja A32 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A32 - STYCZEŃ 2019':

- Komplementariusz to jeden ze wspólników spółki ........
- Struktura, której zaletą jest łatwość jasnego ustalania zakresów kompetencji i odpowiedzialności, a wadą daleko posunięta centralizacja kierowania, jest nazywana strukturą ........
- Wprowadzenie do produkcji urządzeń samoregulujących się i wykonujących czynności bez udziału człowieka to ........
- Systemem informatycznym do obsługi między innymi procesu sprzedaży oraz badania satysfakcji klienta po zakupie jest ........
- Który rodzaj działalności jest typowy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego? ........
- Ustal, na podstawie przedstawionego fragmentu faktury, jaka będzie wartość brutto usługi. ........
- Tramwaje wieloczłonowe mogą pomieścić 250 osób w jednym pojeździe. Jaką zdolność przewozową są one w stanie zapewnić na godzinę przy 1-minutowej częstotliwości kursowania w jednym kierunku? ........
- Przekazanie informacji przez kierownika pracownikom o zmianie strategii i wprowadzeniu na rynek nowego produktu jest przepływem informacji ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A32 - STYCZEŃ 2019