LOGOWANIE

Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2019

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2019':

- Badanie na obecność salicyny potwierdza tożsamość ........
- Oblicz, ile gramów nystatyny 6 312 j.m./mg należy odważyć do sporządzenia leku recepturowego (bez uwzględniania strat technologicznych). ........
- Sporządzając wyciąg wodny (macerat), nie należy rozdrabniać ........
- Do opakowania leku sporządzonego według recepty należy dołączyć sygnaturę w kolorze ........
- W celu potwierdzenia tożsamości Collargolu według FP należy wykonać badania jakościowe dotyczące obecności ........
- Najwyższą dostępność biologiczną wykazuje preparat ........
- Lekiem przeczyszczającym działającym osmotycznie jest ........
- W przypadku którego leku, na jednej recepcie lekarz może wypisać nazwę wyłącznie jednego preparatu i musi wyrazić słownie ilość sumaryczną substancji psychotropowej oraz podać sposób jego dawkowania? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: