LOGOWANIE

Kwalifikacja B36 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B36 - STYCZEŃ 2019':

- Ile wyróżnia się klas bonitacyjnych dla użytków zielonych? ........
- Do którego użytku należą grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód) wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, dostosowane do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe i z nimi związane? ........
- Ile jest grup rejestrowych klasyfikujących podmioty ewidencyjne? ........
- Które oznaczenie na mapie ewidencyjnej ma budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch kondygnacjach i poddaszu użytkowym? ........
- De izb należy wpisać w arkuszu danych ewidencyjnych dotyczących lokalu, którego rzut przedstawiono na rysunku? ........
- Na fragmencie wyrysu z mapy ewidencyjnej symbolem z3 oznaczono budynek ........
- Z którego działu księgi wieczystej lokalu mieszkalnego pochodzi przedstawiony w tabeli jej fragment? ........
- Dane ewidencyjne dotyczące nieruchomości nie są udostępniane w postaci ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B36 - STYCZEŃ 2019