LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019':

- Odsadzkę w instalacji kanalizacyjnej montuje się na ........
- Średnica podejścia kanalizacyjnego dla zlewozmywaków wynosi ........
- Gdzie montuje się w instalacjach wodociągowych zawór antyskażeniowy? ........
- Na podstawie przedmiaru robót określ liczbę kolan hamburskich 1/2", którą należy zamówić do wykonania instalacji gazowej. ........
- Który rodzaj spoiwa należy zastosować do lutowania twardego złączek z miedzi i brązu w instalacji gazowej? ........
- Do wykonania przewodów instalacji grzewczych nie stosuje się rur z ........
- Do połączenia dwóch odcinków rury PP-R różnych średnic stosuje się ........
- Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien wykonać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji wentylacji grawitacyjnej co najmniej raz na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019