LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019':

- W układzie jednostrefowym dla niskich obiektów budowlanych instalacje wodociągowe są montowane jako instalacje z rozdziałem ........
- Na dole pionu wodociągowego w instalacji z rozdziałem dolnym powinien być zainstalowany zawór ........
- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny zaworu ........
- Na podstawie tabeli oblicz koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedstawionego na rysunku fragmentu instalacji wodociągowej DN 15. ........
- Średnica podejścia kanalizacyjnego dla zlewozmywaków wynosi ........
- Dopuszcza się układanie rozdzielczych przewodów wodociągowych poniżej poziomu posadzki budynku niepodpiwniczonego, jeżeli ........
- Połączenie nierozłączne na rurach z PE w instalacji kanalizacyjnej wykonuje się w technice ........
- Badanie szczelności instalacji wody zimnej powinno być wykonane ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2019