LOGOWANIE

Kwalifikacja TG17 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG17 - STYCZEŃ 2019':

- Wskaż brakujący etap oznaczony znakiem ? we fragmencie schematu technologicznego produkcji kiełbasy białej surowej. ........
- Proces uwodornienia zwany utwardzaniem wykorzystuje się podczas produkcji ........
- Cyklon jest urządzeniem stanowiącym wyposażenie linii technologicznej do produkcji ........
- Która metoda utrwalania pozwala w największym stopniu zachować wartość odżywczą surowca? ........
- Nadzór nad procesem przeprowadzania sterylizacji konserw powinien prowadzić ........
- Kolba Kjeldahla wykorzystywana do mineralizacji próbki za pomocą stężonego kwasu siarkowego jest niezbędna przy oznaczaniu w żywności zawartości ........
- Wskaż grupę wyróżników oceny sensorycznej. ........
- Korzystanie z dygestorium jest konieczne podczas oznaczania metodą Kjeldahla ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: